ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο sales@terrafyllida.gr.
Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας.
Μετά το χρονικό αυτό σημείο η ακύρωση δεν είναι δυνατή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1.Σύμφωνα με την οδηγία 2011/83/ΕC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε καταναλωτής που πραγματοποιεί αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί
το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εν λόγω αγορά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης,
με την αποστολή (εντός της ανωτέρω προθεσμίας) της φόρμας υπαναχώρησης ή άλλως με αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης μαζί
με το προϊόν υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή αμφότερα (προϊόν και δήλωση) θα παραληφθούν από την Εταιρία εντός 14 ημερών από
την παραλαβή του προϊόντος.
Δεδομένου ότι ανάμεσα στα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που
είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από
το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης.

2.Μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής του,
εφόσον προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και έχει συντηρηθεί υπό τις
ιδανικές συνθήκες για το είδος του.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην εταιρία, θα έχετε δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός
επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής.
Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να
περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση,
το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.

Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά προς τη φυσική έδρα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος,

Αν η παραγγελία που λάβετε είναι ελλιπής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@terrafyllida.gr .

Επισημαίνεται, ότι για λόγους ασφαλείας, μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης.