Η Terra Fyllida πιστοποιήθηκε με το διεθνές σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005

Με με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι τον Νοέμβριο του 2017 μετά από επιτυχή επιθεώρηση η Terra Fyllida πιστοποιήθηκε με το διεθνές σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 από τον διαπιστευμένο φορέα Qms Cert.

Από τη έναρξη της λειτουργίας μας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, εφαρμόζουμε το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 και φροντίζουμε όλοι οι προμηθευτές μας να είναι πιστοποιημένοι με τα ανάλογα πρότυπα HACCP και ISO.

To ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση μας στις μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εφαρμόζοντας επιπλέον πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων.