Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Terra Fyllida στην 83η ΔΕΘ